Интернет порталът на Васил Лаков
Добре дошли в епицентъра

АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ

Мои разработки на тема транспорт и интелигентни транспортни системи.

ДОКЛАД: International Workshop - Future Internet Applications for Traffic Surveillance and Management (FIATS-M'11)
ЗАГЛАВИЕ: Applications of Video Surveillance Systems for Traffic Data Acquisition
ЕЗИК: английски
---==[ Доклад | Презентация ]==---

СТАТИЯ: сп. Ютилитис, брой 7/2011 г, стр. 72-73
ЗАГЛАВИЕ: Приложение на видеонаблюдението при управлението на пътния трафик
ЕЗИК: български
---==[ статия ]==---

РЪКОПИС: разширена версия на статията в сп. Ютилитис
ЗАГЛАВИЕ: Видео системи за измерване и анализиране на данни за автомобилния поток
ЕЗИК: български
---==[ ръкопис ]==---

СТАТИЯ: сп. CIO, брой 6/2013
ЗАГЛАВИЕ: Защита от компютърните атаки тип отказ на услуга.
ЗАБЕЛЕЖКА: Пълна версия на черновата на публикуваната статия в списанието.
ЕЗИК: български
---==[ статия ]==---

СТАТИЯ: сп. CIO, брой 6/2012, стр. 48-50
ЗАГЛАВИЕ: ITS - методи за повишаване качеството на автомобилната транспортна система.
ЕЗИК: български
---==[ статия ]==---

СТАТИЯ: сп. Механика, Транспорт, Комуникации - Научно списание, брой 1/2012
ЗАГЛАВИЕ: Методи за подобрение на качеството на автомобилната транспортна система
ЕЗИК: български
---==[ статия 0648 | English abstract ]==---

ДИПЛОМНА РАБОТА: Технически университет - София, Факултет: Автоматика, Катедра: Системи и управление, 2006 г.
ЗАГЛАВИЕ: Система за видеонаблюдение и измерване на параметри на автомобилен поток
ЕЗИК: български
---==[ Дипломна работа | Демо клип ]==---