Интернет порталът на Васил Лаков
Добре дошли в епицентъра

ПЪТЕШЕСТВИЯ ПО СВЕТА И У НАС

Хижа Надежда и околностите [1.11.2008]
Все пак видяхме хижата!

План на екскурзията

Имахме известни трудности с намирането на хижата, но накрая успяхме.