Интернет порталът на Васил Лаков
Добре дошли в епицентъра

ПЪТЕШЕСТВИЯ ПО СВЕТА И У НАС

Тук ще намерите снимки, филми и разкази от пътуванията ми до близки и далечни земи и океани.
Към картата на Света.