Интернет порталът на Васил Лаков
Добре дошли в епицентъра

ДРУГИ МАТЕРИАЛИ - ТЕСТОВЕ НА РУТЕРИ

Тестове на рутери

Методология на тестовете:

Производителността на всеки рутер зависи от хардуерната версия и инсталирания фърмуер и неговата версия. Тези тестове са проведени с оригиналните фърмуери и техните последни версии към момента на тестовете. Проведени бяха две серии тестове при минимална и максимална натовареност на самия рутер. Това се изразява съответно в забраняване и активиране на всички възможни функции за защита, филтриране и кодиране. Посочените скорости са тези при минимално натоварване.
Посочените резултати са специфични и отразяват конкретни условия и методология на тестване. Ето защо резултатите могат да служат само и единствено за сравняване на тестваните тук рутери при едни и същи условия и не могат да служат за сравнение с рутери тествани по друг начин или на друго място!

Описание на тестовете:

Тест 1 - Режим "switch" при кабелно свързване на два компютъра, като единия сваля тестовия файл от другия по http протокол.
Тест 2 - Режим "upload" при кабелно свързване на двата компютъра, като този от WAN страната сваля тестовия файл от другия в LAN страната.
Тест 3 - Режим "download" при кабелно свързване на двата компютъра, като този от LAN страната сваля файла от този от WAN страната.
Тест 4 - Режим "switch" при кабелно и безжично свързване, като двата компютъра са свързани ot LAN страната, единия жично (сървър), а другия (клиент) безжично.
Тест 5 - Режим "upload" при кабелно и безжично свързване, LAN компютъра (сървър) е свързан безжично, а WAN компютъра (клиент) е свързан жично.
Тест 6 - Режим "download" при кабелно и безжично свързване, WAN компютъра (сървър) е свързан жично, а LAN компютъра (клиент) е свързан безжично.

Тестови условия

Операционна система: Microsoft Windows 7 Profissional SP1 32 bit
Защитна стена: Windows Firewall - изключена
Антивирусна защита: Eset Nod32 5.2 - изключена
Тестов файл: test.avi, размер: 870 MB
Файлова система: NTFS
WEB сървър: Ritlabs Tinyweb server 1.93
Клиент 1: Mozilla Firefox 15.0.1
Клиент 2: GNU Wget 1.11.4

Рутери

Сравнителна таблица

Резултати

Linksys WRT54GL
Номер на тест123456
Скорост в Mbps833839162016

ИЗВОДИ

При тестовете не е отчетено претоварване на процесора, диска или мрежовата връзка.
Не е отчетена разлика в показанията на скоростта на трансфер при двата клиента при изключена защитна стена и антивирусна защита. От тук следва, че надежни тестове могат да се правят и с браузъра Firefox.
Разлика в скоростите беше отчетена в тестове 2, 3, 4 и 6. При тест 2 е отчетен спад в скоростта от 4 мегабита. При тест 3 е отчетен спад от 1.5 мегабита. При тест 4 е отчетен ръст от почти 5 мегабита. При тест 6 също е отчетен ръст от 4 мегабита.
При теста на режим "switch" е отчетена скорост от 83 мегабита, което е значително по-малко от теоретичната скорост от 100 мегабита.

TP-Link TL-WR1043ND
Номер на тест123456
Скорост в Mbps82 / 9072 / 8673 / 8718 / 2219 / 2422 / 21

ИЗВОДИ

Този рутер за разлика от WRT54GL е с гигабитови портове и поддържа N стандарта при безжичната мрежа. При същите тестове не е отчетена разлика в показанията на скоростта на трансфер при двата клиента при изключена защитна стена и антивирусна защита. Процесорите, дисковете и мрежовите връзки не са се претоварвали по време да тестовете.
Тестове 1, 2 и 3 бяха проведени при скорости от 100 Mbps и 1 Gbps на сървърната страна. Увеличението на скоростта е съответно 8, 14 и 14 Mbps. Тестове 4, 5 и 6 бяха проведени при скорости от 54 Mbps (11.G стандарт) и 72 Mbps (11.N стандарт). Увеличението на скоростта е съответно 4, 5 и -1 Mbps.
Вижда се че дори и ако само едната връзка до рутера е 1 gbps, а другата е 100 mbps, то това ще увеличи скоростта между двете крайни точки в сравнение със случая, когато и двете връзки са по 100 mbps. Скоростта на безжичната връзка зависи от много фактори, като брой антени на рутера и PC-то, налични фирмени технологии за усилване, насочване и оптимизиране на сигнала, ширина на канала (20 или 40 MHz), разстояние между двете устройства и сила на сигнала, настройки на драйверите на безжичните карти и др.
Ниската скорост на безжичната връзка от 72 Mbps при N стандарта се дължи на конфигурацията на безжичната карта на клиентската машина, която поддържа само един канал с широчина от 20 MHz.

TP-Link TL-WR740N
Номер на тест123456
Скорост в Mbps827172 / 1921 / 21 / 16

ИЗВОДИ

Този евтин рутер на TP-Link няма гигабитови портове и скоростите при първите 3 теста са почти еднакви с тези на рутера TL-WR1043ND в режим на 100 Mbps. Не е отчетена разлика в показанията на скоростта на трансфер при двата клиента. Процесорите, дисковете и мрежовите връзки не са се претоварвали по време да тестовете. Тест 5 е проведен с безжична връзка съответно при G и N стандарт, като скоростите в двата режима са еднакви и по-ниски от тези при рутера TL-WR1043ND.Тестове 4 и 6 са проведени само с безжична връзка при N стандарта, като скоростите и при двата теста отново са по-ниски при този рутер. Те са почти еднакви с тези на WRT54GL.

Сравнителна таблица

РутерНомер на тест
123456
Linksys WRT54GL833839162016
TP-Link TL-WR1043ND82 / 9072 / 8673 / 8718 / 2219 / 2422 / 21
TP-Link TL-WR740N827172 / 1921 / 21 / 16