Интернет порталът на Васил Лаков
Добре дошли в епицентъра

ДРУГИ МАТЕРИАЛИ - ИСТИНСКИТЕ ЦВЕТОВЕ

Истинските цифрови цветове

ПРОГРАМИ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА МОНИТОРИ

Argyll CMS - CLI програма за калибриране на монитори
DispCal GUI - Графична среда за програмата Argyll

ПОЛЕЗНИ САЙТОВЕ

Lagom.NL - Сайт за онлайн настройка на монитори