Интернет порталът на Васил Лаков
Добре дошли в епицентъра

АСТРОНОМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ - Астрономическа фотография

Астрофотография за професионални ентусиасти

В Н И М А Н И Е !
ПУБЛИКУВАНИТЕ ВЕРСИИ НА СТАТИИТЕ СЪДЪРЖАТ НЯКОИ НЕТОЧНОСТИ. АВТОРА РАБОТИ ПО НОВА ВЕРСИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОЯТО ЩЕ Е РАЗШИРЕНА И С ОТСТРАНЕНИ НЕТОЧНОСТИ.

Настоящата поредица от статии е насочена към астрономите любители, навлизащи тепърва в света на фотографията. Напредналите астро любители имат възможност да попълнят знанията си в тази сфера с по-екзотични методи и техники за заснемане на астрономически кадри, както и да се запознаят с някои интересни детайли. Поради това, е препоръчително читателите да разполагат с ентусиазъм над средния и да са готови да експериментират и сравняват различни варианти, както и да търсят нови. Поредицата не е предназначена за хора знаещи всичко по въпроса и такива, които не са поне малко любопитни.

Поредицата съдържа няколко статии, чиито заглавия са както следва:

Част I: Скокът от аналогова към цифрова фотография
Част II: Представяне на астрономическите CCD камери
Част III: Настройка и определяне на параметрите System Gain и Full Well Capacity
Част IV: Шумове в CCD камерата, калибриране и стакване на изображения

Част IСваляне
Част IIСваляне
Част IIIСваляне
Част IVСваляне