Интернет порталът на Васил Лаков
Добре дошли в епицентъра

ДРУГИ МАТЕРИАЛИ - КАЛИБРИРАНЕ НА МОНИТОРИ

Dark calibration (brightness)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Exact brightness calibration

14 12 10 8 6 4 2 0
 

Light calibration (contrast)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Exact contrast calibration

241 243 245 247 249 251 253 255