Интернет порталът на Васил Лаков
Добре дошли в епицентъра

ВИЦОВЕ

Бял лист хартия

"Размерът на лист хартия А4 е логичен, защото е математически ирационален. Отношението между дължината и ширината е корен от 2. Ако разрежете хоризонтално на две по средата един лист хартия А4, получавате две парчета хартия, които имат същото съотношение между дължина и ширина. Този размер се нарича А5. Срежете А5 на две и получавате две страници с размер А6. В другата посока А3 е два пъти площта на А4, със същата форма и т.н. С други думи можете да произвеждате хартия А0, която има площ 1 кв. м. и след това с подходящ нож да създадете останалите размери."

Това повдига един много интересен въпрос!

Абсолютната Истина

"Развитието на физиката през последните няколко години вървеше с гигантски крачки и влиянието й върху всекидневния живот се оказа твърде голямо."

"Г. Месси, 'Новая ера в физике', Атомиздат, 1968."

И религията не изостава в това отношение! Или този въпрос подлежи на обсъждане?

Метод на непогрешимата присъда

"Тежки нарушения срещу господстващата догма се наказват по метода на непогрешимата присъда. По дефиниция този метод се запазва за ръководители на катедри.
Ако някой се осмели да развие в доклада си нови мисли, различаващи се съществено от досегашните схващания, които освен това противоречат по непростим начин на тезите на един присъстващ на доклада капацитет, изнасящия доклада, трябва да има предвид, че ще бъде нападнат в дискусията. Когато изнесените аргументи се необорими, корифеят (капацитетът) ще пусне в ход своя авторитет и ще отхвърли новите схващания с няколко аксиоматични забележки."
Тези забележки могат да се отхвърлят чрез прилагане на същия аксиоматичен метод.