Интернет порталът на Васил Лаков
Добре дошли в епицентъра

ВИЦОВЕ

Едва отворили очи, започваме да лъжем. Неволно или осъзнато избягваме истината?

Човек лъже всекидневно средно от 50 по 200 пъти. сочат резултатите от многогодишни и широкообхватни изследвания на авторитетни учени, публикувани в американското списание "Сайколоджи тудей".

Ние лъжем едва отворили очи. "При мен всичко е добре" (това почти никога не съответства на действителността), "Тази рокля/костюм страшно ти отива" (често се казва само от вежливост или съжаление). "Благодаря, беше много вкусно" (любезна формула, в която нерядко се намесва лъжата). Германски изследователи съзират и своебразна лъжливост в преструвките, характерни особено на жените.

Лъжата... Тя е характерна както за личния, така и за обществения живот. От далечно минало до ден-днешен се е утвърдило мнението, че почти всички политици лъжат. А една древногръцка поговорка гласи: "Без малка или голяма лъжа или без умело използване на неумелостта или наивността на другите не се става богат."

Причините и естеството на вечния феномен - лъжата, се анализират от много учени в света и някой дори ги наричат "експерти по лъжата". Днес те се стремят да покажат, че колкото е по-развита цивилизацията, толкова по-всеобхватна става лъжата.

В разграничаването на лъжата от истината е впрегната, както секретна модерна техника (далеч по-усъвършенствана от класически "детектор на лъжата"), така и психотронни средства. Някои британски изследователи се мъчат дори да разгадаят дали съществува "ген на лъжата".

Същевременно по-оптимистично настроените експерти твърдят, че не може да се примиряваме с лъжата, а напротив трябва да я разобличаваме, да се борим с нея. Много са хората, които се противопоставят на известната сентенция "Светът се крепи на лъжата" и упорито се придържат до друга мисъл: "Ако основна опора на света е лъжата, то той отдавна да е загинал."

Правени са и се правят и опити да се делят лъжите на "големи" и "малки", които се обвързват с друга позната сентенция: "Да се лъже е човешко".

Друга е темата за така нареченото "обучено" или "професионално" лъжене, заблуждаване или преструване, включително и чрез съответни "игри", които във всички държави се използват от определени секретни служби, включително и чрез дезинформация. Някои причисляват към тази категория и артистичните умения.

В своята практика дипломацията и деловите среди в цял свят също използват лъжливи и полулъжливи похвати или така наречените завоалирани лъжи или истини.

Същото важи, малко или повече и за журналистиката и най- вече за самоцелните сензации или манипулативните внушения и пропаганда. Според психолози от редица страни лъжата е неотменна част от адвокатската практика.

Изследвания в Италия показват, че честотата на изричане на лижи от страна на политиците, държавниците, едрите бизнесмени е равна на лъжата в брака.

За кой пол е по-характерна лъжата?

Мъжете я използват по-рядко отколкото жените, но и по-несполучливо. Вярно е и че много дами предпочитат приятната лъжа пред неприятната истина. Тук някои поставят и голяма част от комплиментите, ласкателството, чинопоклоничеството и подмазването.

Използват ги и немалко мъже. "Мъжката лъжа може да се разпознае значително по-просто" - казва известният германски психолог от Мюнхен, Михаел Янсен. Когато жената лъже мъжа, тя действа обмислено. И винаги се опитва да предяви съвършено непробиваемо алиби. Мъжете постъпват по друг начин - те често предлагат неправдоподобни претексти.

Германски психолози твърдят, че този, когото лъжат трябва да поразмисли, дали той самият не е бил в някаква степен причина за неискреността на другия.